HP LaserJet 1320 Printer series - Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

background image

Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

Balíte-li znovu tiskárnu, postupujte podle následujících pokynů:

Je-li to možné, přiložte vzorky tisku a pět až deset listů papíru nebo jiného média, které
se nevytisklo správně.

Odeberte a uložte moduly paměti DIMM instalované v tiskárně. Viz

Instalace

paměťového modulu DIMM (pouze tiskárna HP LaserJet 1320 series)

, kde najdete další

informace.

UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina může paměti DIMM poškodit. Při manipulaci s paměťovými moduly DIMM
noste na zápěstí uzemněný antistatický náramek.

Odeberte a uložte všechny kabely, zásobníky a volitelné příslušenství instalované v
tiskárně.

Odeberte a uložte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nebezpečí poškození uložte tiskovou kazetu do původního obalu nebo ji uložte
tak, aby nebyla vystavena světlu.

Je-li to možné, použijte původní přepravní obal a balicí materiál. Poškození během
přepravy vyplývající z nedostatečného zabalení je vaší zodpovědností
. Pokud k tiskárně
původní balicí materiály již nemáte, obraťte se na místní poštu, kde získáte informace o
zabalení tiskárny.

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, abyste pro dopravu zařízení pojistili.

168

Dodatek E Servis a podpora

CSWW