HP LaserJet 1320 Printer series - Bluetooth

background image

Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth je úsporná krátkovlnná technologie, kterou lze použít
k bezdrátovému připojení počítačů, tiskáren, osobních digitálních zařízení, mobilních
telefonů a dalších zařízení.

Na rozdíl od infračerveného spojení používá technologie Bluetooth rádiové signály, takže
zařízení nemusí být ve stejné místnosti, kanceláři nebo oddělení a nemusí mezi nimi být
volný prostor bez překážek, aby spolu mohly komunikovat. Tato bezdrátová technologie
zlepšuje pohyblivost a výkonnost obchodních síťových aplikací.

Adaptéry Bluetooth jsou dostupné pro připojení USB a paralelní připojení.

38

Kapitola 3 Správa tiskárny

CSWW

background image

4