HP LaserJet 1320 Printer series - Použití implementovaného serveru WWW

background image

Použití implementovaného serveru WWW

Implementovaný server WWW je k dispozici pouze v prostředí tiskáren HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw. Implementovaný server WWW poskytuje stejné
funkce jako část panelu nástrojů HP s názvem Pokročilé nastavení tiskárny. Hlavní rozdíly
v používání implementovaného serveru WWW a panelu nástrojů HP jsou tyto:

Do počítače nemusíte instalovat žádný software. Musíte být pouze vybaveni
podporovaným prohlížečem WWW. Implementovaný server WWW lze použít pouze
v případě, že je nainstalován prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape
Navigator 4.75 nebo jejich novější verze.

Implementovaný server WWW je k dispozici pouze v angličtině.

Implementovaný server WWW nezobrazuje stavové výstrahy ani výstrahy elektronické
pošty.

Implementovaný server WWW umožňuje zobrazit stav tiskárny a sítě a spravovat tiskové
funkce z počítače místo ovládacího panelu tiskárny. Zde jsou uvedeny příklady, jak můžete
implementovaný server WWW využít:

zobrazení informací o stavu tiskárny.

prohlížení a tisk interních stránek.

zjištění zbývající životnosti veškerého spotřebního materiálu a objednání nového
materiálu.

nastavení velikosti a typu papíru v jednotlivých zásobnících.

prohlížení a změny konfigurace zásobníků.

zobrazení a změny výchozího nastavení konfigurace.

zobrazení a změny konfigurace sítě.

Implementovaný server WWW funguje, když je tiskárna připojena k síti založené na
protokolu IP. Implementovaný server WWW nelze použít při připojení tiskárny pomocí
protokolu IPX.

Poznámka

Použití implementovaného serveru WWW není podmíněno přístupem na Internet. Pokud
však klepnete na odkaz v oblasti Other Links (Další odkazy), přístup na Internet je nutný,
jinak se příslušné stránky nezobrazí.