HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Informace

background image

Karta Informace

Skupina stránek karty Information (Informace) obsahuje následující stránky:

Stav zařízení. Tato stránka zobrazuje stav tiskárny a ukazuje zbývající životnost
spotřebního materiálu HP. Tyto stránky zobrazují také informace o produktu, jako je
název sítě, adresa sítě a informace o modelu.

Konfigurace. Na této stránce jsou uvedeny informace obsažené na konfigurační
stránce tiskárny.

Stav spotřebního materiálu. Tato stránka zobrazuje zbývající životnost spotřebního
materiálu HP a čísla součástí spotřebního materiálu.

Nový spotřební materiál lze objednat klepnutím na tlačítko Order Supplies
(Objednat spotřební materiál) v oblasti Other Links (Další odkazy), která se nachází
v levé části okna.

K otevření stránek WWW musíte mít přístup na Internet.

Protokol událostí. Na této stránce je uveden seznam všech událostí a chyb tiskárny.

Print Info Pages (Tisk informačních stránek) Tato stránka obsahuje odkazy umožňující
tisk různých informačních stránek uložených v paměti tiskárny.