HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Nastavení

background image

Karta Nastavení

Tato karta slouží k nastavení tiskárny z počítače. Je-li tiskárna připojena k síti, změny
nastavení na této kartě vždy konzultujte se správcem tiskárny.

Karta Nastavení obsahuje následující stránky:

Informace o zařízení. Zobrazení a změna základních informací o tiskárně.

Manipulace s papírem. Zobrazení a změna nastavení vstupního zásobníku tiskárny.

Tisk. Zobrazení a změna výchozích nastavení tiskárny.

PCL. Zobrazení a změna informací o písmech PCL.

PostScript. Zobrazení a změna nastavení pro chyby a časovou prodlevu PS.

Kvalita tisku. Zobrazení a změna nastavení kvality tisku.

Režimy tisku. Zobrazení a změna režimů tisku pro různé typy médií.

Nastavení systému. Zobrazení a změna informací o systému.

V/V. Zobrazení a změna nastavení prodlevy V/V.

Service (Servis). Úplné servisní úlohy pro tiskárnu, jako je vrácení všech nastavení
tiskárny na výchozí nastavení od výrobce.