HP LaserJet 1320 Printer series - Otevření implementovaného serveru WWW

background image

Otevření implementovaného serveru WWW

1. V podporovaném prohlížeči WWW napište adresu IP nebo název hostitele tiskárny.

Adresu IP zjistíte, pokud podržením tlačítka

P

OKRAČOVAT

na dobu 5 sekund vytisknete

konfigurační stránku tiskárny.

Poznámka

Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která usnadní přístup v budoucnosti.

2. Implementovaný server WWW obsahuje tři karty s nastavením a informacemi o tiskárně.

Karta Information (Informace), karta Settings (Nastavení) a karta Networking (Použití
sítě). Chcete-li kartu zobrazit, klepněte na ni.

CSWW

Použití implementovaného serveru WWW

35