HP LaserJet 1320 Printer series - Použití panelu nástrojů hp

background image

Použití panelu nástrojů hp

Panel nástrojů HP je webová aplikace, kterou lze použít k řešení následujících úkolů:

Kontrola stavu tiskárny.

Konfigurace nastavení tiskárny.

Zobrazení informací o odstraňování potíží.

Zobrazení elektronické dokumentace.

Panel nástrojů HP lze zobrazit pouze tehdy, pokud je tiskárna připojena přímo k počítači
nebo pokud používá podporované síťové připojení. Panel nástrojů HP lze použít pouze
tehdy, pokud provedete úplnou instalaci softwaru.

Poznámka

Použití panelu nástrojů HP není podmíněno přístupem na Internet. Pokud však klepnete na
odkaz v oblasti Other Links (Další odkazy), přístup na Internet je nutný, jinak se příslušné
stránky nezobrazí. Viz

Další odkazy

, kde najdete další informace.

Při instalaci panelu nástrojů HP je nutné v počítači nainstalovat protokol TCP/IP a nejnovější
verzi prostředí Java™ Virtual Machine. Dále je nutné nainstalovat protokol DOT4 pro
všechna připojení USB, připojení LPT pro systémy Windows 2000 a XP a připojení LPT1 pro
systémy Windows 98, Me a NT 4.0. Informace o instalaci protokolu TCP/IP a protokolu
DOT4 získáte u správce systému nebo v dokumentaci výrobce počítače. Nejnovější verze
prostředí Java Virtual Machine společnosti Sun Microsystems je k dispozici pro stažení na
adrese

http://www.sun.com/

.