HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Výstrahy

background image

Karta Výstrahy

Karta Výstrahy umožňuje konfigurovat tiskárnu tak, aby vás automaticky upozorňovala na
výstrahy tiskárny. Karta Výstrahy obsahuje odkazy na tyto hlavní stránky:

Nastavení stavových výstrah

Nastavení výstrah elektronické pošty

Nastavení správce

Nastavení stavových výstrah

Na stránce Nastavení stavových výstrah si můžete zvolit, zda chcete výstrahy zapnout nebo
vypnout, určit, kdy má tiskárna odeslat výstrahu, a vybrat si ze dvou různých typů výstrah:

místní hlášení

ikona na hlavním panelu.

Klepnutím na položku Použít aktivujte nastavení.

Nastavení výstrah elektronické pošty

Tato stránka umožňuje označit až dvě elektronické adresy, na které se budou oznamovat
stavové výstrahy tiskárny. Při nastavení výstrah elektronické pošty postupujte podle pokynů
na obrazovce.

Nastavení správce

Tato stránka umožňuje nastavit, jak často bude panel nástrojů HP zjišťovat, zda nejsou
hlášeny nějaké výstrahy tiskárny. K dispozici jsou tři nastavení:

Méně často

Normálně

Častěji

Pokud chcete omezit síťový provoz V/V, snižte četnost, jakou tiskárna kontroluje výstrahy.