HP LaserJet 1320 Printer series - Zobrazení panelu nástrojů hp v systému Windows

background image

Zobrazení panelu nástrojů hp v systému Windows

1. V nabídce Start přejděte na položku Programy, dále na HP LaserJet 1160 nebo

HP LaserJet 1320 a zvolte položku Nástroje HP.

2. Ve webovém prohlížeči se otevře panel nástrojů HP.

Poznámka

Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která usnadní přístup v budoucnosti.