HP LaserJet 1320 Printer series - Konfigurační stránka

background image

Konfigurační stránka

Konfigurační stránka uvádí aktuální nastavení tiskárny a její vlastnosti. Obsahuje také
zprávu o stavu tiskárny. Konfigurační stránku lze vytisknout z tiskárny, implementovaného
serveru WWW nebo pomocí nástroje HP Toolbox.

Chcete-li konfigurační stránku vytisknout z tiskárny, přidržte tlačítko

P

OKRAČOVAT

po dobu

5 sekund (tiskárna musí být ve stavu Připraveno).

Poznámka

Informace obsažené v protokolu událostí a na konfigurační stránce lze získat také
prostřednictvím nástroje HP Toolbox (bez tisku stránek). Viz

Použití panelu nástrojů hp

, kde

najdete další informace.