HP LaserJet 1320 Printer series - Elektrotechnické údaje

background image

Elektrotechnické údaje

VAROVÁNÍ!

Požadavky na napájení závisí na podmínkách země/oblasti, kde se tiskárna prodává.
Provozní napětí neměňte. To by mohlo způsobit poškození tiskárny a zrušení platnosti
záruky na produkt.

Tiskárna HP LaserJet 1160

Požadavky na napájení (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požadavky na napájení (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotřeba energie

Během tisku (20 stran/min.): 340 W (průměr)

Během pohotovostního režimu a úsporného
režimu PowerSave*: 4 W

* Okamžitá při použití technologie fixační
jednotky

Vypnuto: <1 W

Maximální doporučovaná kapacita obvodu pro
typický produkt

4,5 A při 115 V

2,6 A při 230 V

Tiskárna HP LaserJet 1320

Požadavky na napájení (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požadavky na napájení (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotřeba energie

Během tisku (22 stran/min.): 340 W (průměr)

Během pohotovostního režimu a úsporného
režimu PowerSave*: 6 W

* Okamžitá při použití technologie fixační
jednotky

Vypnuto: <1 W

Maximální doporučovaná kapacita obvodu pro
typický produkt

4,5 A při 115 V

2,6 A při 230 V

Tiskárna HP LaserJet 1320n

Požadavky na napájení (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požadavky na napájení (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotřeba energie

Během tisku (22 stran/min.): 345 W (průměr)

Během pohotovostního režimu a úsporného
režimu PowerSave*: 6 W

* Okamžitá při použití technologie fixační
jednotky

Vypnuto: <1 W

130

Dodatek A Technické údaje

CSWW

background image

Maximální doporučovaná kapacita obvodu pro
typický produkt

4,5 A při 115 V

2,6 A při 230 V

Tiskárna HP LaserJet 1320nw

Požadavky na napájení (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požadavky na napájení (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotřeba energie

Během tisku (22 stran/min.): 345 W (průměr)

Během pohotovostního režimu a úsporného
režimu PowerSave*: 6 W

* Okamžitá při použití technologie fixační
jednotky

Vypnuto: <1 W

Maximální doporučovaná kapacita obvodu pro
typický produkt

4,5 A při 115 V

2,6 A při 230 V

Poznámka

Tyto údaje byly aktuální k 1. dubnu 2004. Údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění. Aktuální informace najdete na adrese

http://www.hp.com/support/lj1160/

nebo

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

Poznámka

Uvedené hodnoty jsou nejvyšší naměřenou hodnotou při jednobarevném tisku při
standardním napětí.

Poznámka

Výchozí doba přechodu do pohotovostního nebo úsporného režimu a doba přechodu do
aktivního režimu je zanedbatelná (méně než 10 sekund) z důvodu doby zahřívání fixační
jednotky.

Poznámka

Tepelné ztráty v režimu Připraveno jsou 20 BTU/hod.

Tiskárna HP LaserJet 1320n (pokračování)

CSWW

Elektrotechnické údaje

131