HP LaserJet 1320 Printer series - Požadavky na okolní prostředí

background image

Požadavky na okolní prostředí

Provozní prostředí

Tiskárna zapojená do elektrické zásuvky:

Teplota: 10° C až 32.5° C

Vlhkost: 20 až 80 % (bez kondenzace)

Prostředí pro skladování

Tiskárna odpojená od elektrické zásuvky:

Teplota: 0° C až 40° C

Vlhkost: 10 až 80 % (bez kondenzace)

Poznámka

Tyto údaje byly aktuální k 1. dubnu 2004. Údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění. Aktuální informace najdete na adrese

http://www.hp.com/support/lj1160/

nebo

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

128

Dodatek A Technické údaje

CSWW