HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskové úlohy

background image

Tiskové úlohy

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

● Ruční podávání
● Zrušení tiskové úlohy
● Význam nastavení kvality tisku
● Použití úsporného režimu EconoMode
● Optimalizace kvality tisku u různých typů médií
● Pokyny k používání médií
● Výběr papíru a jiných médií
● Vložení média do vstupních zásobníků
● Tisk obálky
● Tisk na fólie nebo štítky
● Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře
● Tisk na vlastní formát média a kartony
● Automatický oboustranný tisk (duplex)
● Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)
● Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up)
● Tisk brožur
● Tisk vodoznaků

CSWW

39