HP LaserJet 1320 Printer series - Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

background image

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

Nastavení typu média reguluje teplotu fixační jednotky tiskárny. Pro optimalizaci kvality tisku
lze nastavení změnit podle používaného média.

Funkce optimalizace je přístupná na kartě Papír v ovladači tiskárny, prostřednictvím panelu
nástrojů HP nebo z implementovaného serveru WWW.

Tiskárny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series poskytují několik tiskových režimů,
které umožňují přizpůsobení různým typům médií. Následující tabulka obsahuje přehled
tiskových režimů ovladače.

Poznámka

V případě použití režimů KARTY, OBÁLKA, ŠTÍTKY a HRUBÝ tiskárna mezi jednotlivými
stránkami pozastaví tisk a počet vytištěných stránek za minutu bude nižší.

Režimy ovladače tiskárny

Režim

Účel a média

OBYČEJNÝ

75 až 104 g/m

2

SVĚTLÝ

< 75 g/m

2

SILNÝ

90 až 105 g/m

2

KARTY

Kartony a silná média

FÓLIE

Krycí jednobarevné fólie 0,1 (OHT)

OBÁLKA

Standardní obálky pro tiskárny HP LaserJet

ŠTÍTKY

Standardní štítky pro tiskárny HP LaserJet

DOKUMENTOVÝ

Dokumentový papír

HRUBÝ

Hrubý papír

44

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW