HP LaserJet 1320 Printer series - Štítky

background image

Štítky

Společnost HP doporučuje používat k tisku štítků prioritní vstupní zásobník na jeden list
(Zásobník 1) s přímou dráhou papíru. Viz

Přímá výstupní dráha

, kde najdete další informace.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte listy se štítky do tiskárny více než jednou. Kvalita lepicího materiálu se snižuje a
mohlo by dojít k poškození tiskárny.

Provedení štítků

Při výběru štítků zvažte kvalitu následujících prvků:

Lepidla: Lepicí materiál by měl být stabilní při teplotě 200° C, což je maximální teplota
tiskárny.

Uspořádání: Používejte pouze štítky, které jsou na podkladu těsně vedle sebe. Štítky
na archu s mezerami mezi štítky se mohou odlepovat, což může způsobit vážné uvíznutí.

Zvlnění: Před tiskem musí být zvlnění štítků při položení na plocho maximálně 13 mm v
libovolném směru.

Podmínka: Nepoužívejte štítky se záhyby, bublinkami nebo jinými náznaky oddělení.