HP LaserJet 1320 Printer series - Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

background image

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

Hlavičkový papír je papír premium, který často obsahuje vodoznaky, někdy obsahuje
vlněnou vlákninu a vyskytuje se v široké paletě barev a úprav spolu s vhodnými obálkami.
Předtištěné formuláře mohou být provedeny na mnoha typech papíru od recyklovaných až
po papíry premium.

Mnoho výrobců nyní nabízí tyto druhy papíru s optimalizovanými vlastnostmi pro laserový
tisk a inzerují tyto papíry jako kompatibilní s laserovými tiskárny nebo jako vhodné pro
laserový tisk. Některé hrubší povrchy, například mačkaný či žebrovaný papír nebo plátno,
mohou pro řádnou adhezi toneru vyžadovat použití speciálního režimu fixační jednotky.

Poznámka

Při tisku na laserových tiskárnách je běžná určitá odchylka mezi více tištěnými stranami.
Tato odchylka se neprojeví při tisku na obyčejný papír. Odchylka je však zřetelná při tisku na
předtištěné formuláře, protože stránka již obsahuje políčka a čáry.

Abyste předešli problémům při použití předtištěných formulářů, reliéfního papíru a
hlavičkového papíru, dbejte následujících pokynů:

Nepoužívejte papíry potištěné nízkoteplotní barvou (jako jsou inkousty používané
některými druhy termografie).

Použijte předtištěné formuláře a hlavičkové papíry vytištěné offsetovou litografií nebo z
rytin.

48

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Používejte formuláře vytvořené pomocí inkoustů odolných proti vysokým teplotám, které
se neodlupují, neodpařují ani neuvolňují nežádoucí zplodiny při zahřátí na teplotu
205° C po dobu 0,1 sekundy. Tyto požadavky obvykle splňují oxidační nebo olejové
inkousty.

Při použití předtištěných formulářů neměňte obsah vlhkosti papíru a nepoužívejte
materiály, které mění manipulační nebo elektrostatické vlastnosti papíru. Skladujte
formuláře v obalu odolném proti změnám vlhkosti.

Nepoužívejte předtištěné formuláře s povrchovou úpravou nebo na potahovaném papíru.

Nepoužívejte silně reliéfní nebo vyvýšené hlavičkové papíry.

Nepoužívejte papíry se silnou texturou.

Nepoužívejte tiskové prášky ani jiné materiály, které zabraňují slepování formulářů k
sobě.

CSWW

Pokyny k používání médií

49