HP LaserJet 1320 Printer series - Obálky

background image

Obálky

Společnost HP doporučuje používat k tisku obálek prioritní vstupní zásobník na jeden list
(Zásobník 1) s přímou dráhou papíru. Viz

Přímá výstupní dráha

, kde najdete další informace.

46

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Provedení obálek

Provedení obálky je rozhodující. Přehyby obálek se mohou značně lišit nejen mezi
jednotlivými výrobci, ale také v kartonech od jednoho výrobce. Úspěšný tisk na obálky závisí
na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažte následující prvky:

Hmotnost: Hmotnost papíru obálky by neměla překročit 90 g/m

2

, jinak může dojít k

uvíznutí.

Provedení: Před tiskem musí být zvlnění obálek při položení na plocho maximálně
6 mm a obálky by neměly obsahovat vzduch. Obálky, ve kterých je vzduch, mohou být
příčinou problémů. Nepoužívejte obálky se sponkami, drátky, průhlednými okénky,
otvory, perforací, vystřiženými částmi, syntetickými materiály nebo reliéfy. Nepoužívejte
obálky s lepicí částí, která nevyžaduje navlhčení a místo toho se spojují tlakem.

Podmínka: Zkontrolujte, zda obálky nejsou zmačkané, proříznuté nebo jinak
poškozené. Ujistěte se, že na povrchu obálek nikde není odkryté lepidlo.

Formáty: Od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Obálky se švy po obou stranách

Obálka v provedení se švy po obou stranách má místo úhlopříčných švů svislé švy. U tohoto
typu je zmačkání pravděpodobnější. Zkontrolujte, zda se šev táhne po celé délce až do rohu
obálky, jak je to patrné na následujícím obrázku:

1

přípustné provedení obálky

2

nepřípustné provedení obálky

Obálky se samolepicími proužky nebo klopami

Obálky se samolepicím proužkem s ochranným páskem nebo s více než jednou klopou,
která se při lepení přehýbá, musí obsahovat lepidla slučitelná s tepelnými a tlakovými
podmínkami tiskárny: 200° C. Klopy a proužky navíc mohou způsobit zvrásnění, pokrčení
nebo zmačkání.

Skladování obálek

Správné skladování obálek přispívá k lepší kvalitě tisku. Skladujte obálky na plocho. Pokud
je obálka nafouknutá a vytváří vzduchovou bublinu, může se během tisku zmačkat.

CSWW

Pokyny k používání médií

47