HP LaserJet 1320 Printer series - Papír

background image

Papír

Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li obvyklý papír 75 g/m

2

. Zkontrolujte, zda má

papír dobrou kvalitu, nejsou na něm žádné rýhy, vruby, trhliny, kazy, volné částečky, prach,
záhyby, póry a zvlněné nebo ohnuté hrany.

Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru zakládáte (např. bankovní nebo recyklovaný),
zkontrolujte štítek na balíku papíru.

Některé papíry jsou příčinou problematické kvality tisku, mačkání papíru nebo poškození
tiskárny.

Použití papíru

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo
přilnavost toneru.

Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, příliš hrubý, příliš
hladký nebo hrbolatý.

Vadná dávka papíru.

Vyzkoušejte jiný druh papíru:
v rozmezí 100 - 250 Sheffield a
4-6 procent vlhkosti.

Zkontrolujte, zda je v ovladači
tiskárny zvolen správný druh
média.

Vynechávky, zmačkání nebo
zvlnění.

Nesprávné skladování.

Skladujte papír na plocho v
obalu odolném proti vlhkosti.

Zvýšeně šedý odstín na pozadí.

Pravděpodobně příliš těžký.

Použijte lehčí papír.

Nadměrné zvlnění.

Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, špatný směr
zrnitosti nebo příčná hrubost.

Použijte papír s podélnými
vlákny.

Tiskněte pomocí přímé dráhy
média.

Zkontrolujte, zda je v ovladači
tiskárny zvolen správný druh
média.

Uvíznutí papíru nebo
poškození tiskárny.

Výseky nebo perforace.

Nepoužívejte papír s výseky
nebo perforací.

Problémy s podáváním.

Roztřepené okraje.

Používejte papír dobré kvality.

CSWW

Pokyny k používání médií

45

background image

Poznámka

Tiskárna používá teplo a tlak k fixaci toneru do papíru. Zkontrolujte, zda všechny barevné
papíry nebo předtištěné formuláře jsou určeny pro inkousty, které jsou kompatibilní s fixační
teplotou tiskárny (200° C po dobu 0,1 sekundy).

Nepoužívejte hlavičkový papír, který je potištěn nízkoteplotní barvou, jako jsou inkousty
používané některými druhy termografie.

Nepoužívejte vyvýšené hlavičkové papíry.

Nepoužívejte fólie určené pro inkoustové tiskárny nebo jiné tiskárny, které k tisku používají
nízkou teplotu. Používejte fólie určené pro tiskárny HP LaserJet.