HP LaserJet 1320 Printer series - Použití úsporného režimu EconoMode

background image

Použití úsporného režimu EconoMode

Režim EconoMode je funkce umožňující tiskárně používat menší množství toneru. Tato
volba prodlouží životnost tiskové kazety a sníží tak náklady na stránku. Sníží se však i
kvalita tisku. Vytištěné obrazy jsou mnohem světlejší, ale tento způsob tisku je dostatečný
pro koncepty nebo korekturní výtisky.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Pokud je trvale používán
režim EconoMode a průměrné pokrytí stránky je výrazně nižší než 5 procent, může
trvanlivost toneru překročit trvanlivost mechanických součástí tiskové kazety. Pokud se za
takových okolností začne snižovat kvalita tisku, je nutné instalovat novou tiskovou kazetu i v
případě, že ve stávající kazetě ještě stále zbývá určité množství toneru.

1. Pokud chcete aktivovat režim EconoMode, otevřete vlastnosti tiskárny (nebo okno

Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde:

Kvalita grafiky

.

2. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac karta Paper

Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte zaškrtávací okénko EconoMode.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

Poznámka

Pokyny pro aktivaci režimu EconoMode pro všechny další tiskové úlohy najdete v části

Kvalita grafiky

.

CSWW

Použití úsporného režimu EconoMode

43