HP LaserJet 1320 Printer series - Ruční podávání

background image

Ruční podávání

Při tisku na média různých formátů lze použít ruční podávání, například při tisku na obálky,
potom na formát Letter a potom zase na obálky atd. Vložte obálku do prioritního vstupního
zásobníku na jeden list (Zásobník 1). Hlavičkový papír vložte do hlavního vstupního
zásobníku (Zásobník 2).

Při tisku s ručním podáváním otevřete ze softwarové aplikace okno Vlastnosti tiskárny nebo
Nastavení tiskárny a v rozevírací nabídce Zdrojový zásobník zvolte možnost Ruční
podávání
. Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Po nastavení vždy vložte list

papíru a při každém tisku stiskněte tlačítko

P

OKRAČOVAT

.

40

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW