HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk brožur

background image

Tisk brožur

Brožury lze tisknout na formáty papíru Letter, Legal nebo A4.

1. Vložte papír a zkontrolujte, zda jsou vstupní dvířka pro přímou dráhu média uzavřena.

2. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

3. Na kartě Nastavení zařízení vyberte možnost povolující ruční oboustranný tisk.

4. Na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac karta Paper Type/Quality) vyberte

možnost Tisk na obě strany. Zkontrolujte, zda není zaškrtnuto Přímá dráha papíru.

5. Nastavte počet stránek na list na 2. Vyberte vhodnou možnost vazby a klepněte na

tlačítko OK. Vytiskněte dokument.

6. Při tisku na kartón nebo silná média vyhledejte pokyny v části

Ruční oboustranný tisk

pomocí přímé dráhy média

.

Pro ostatní typy médií si pořečtěte pokyny v části

Ruční oboustranný tisk do horní

výstupní přihrádky

.

7. Stránky složte a sešijte.

Poznámka

Tato funkce není k dispozici pro systémy Mac OS X v10.1 a novější v kombinaci s tiskárnou
HP LaserJet 1320 series.

68

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW