HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk na fólie nebo štítky

background image

Tisk na fólie nebo štítky

Používejte pouze fólie a štítky doporučené pro laserové tiskárny, jako jsou například fólie HP
a štítky HP LaserJet. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete další informace.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda jste v nastavení tiskárny nastavili správný typ média podle níže uvedených
pokynů. Tiskárna upravuje teplotu fixační jednotky podle nastavení typu média. Při tisku na
speciální média, jako jsou fólie nebo štítky, tato úprava zabraňuje zničení média fixační
jednotkou při průchodu tiskárnou.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda nejsou média ohnuta a zkroucena, zda nemají natržené hrany nebo zda
nechybí nějaké štítky.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Před vložením média do prioritního vstupního zásobníku (Zásobník 1) nastavte

vymezovače média na délku a šířku odpovídající médiu.

3. Vložte stránku média do prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

Horní hrana média musí směřovat dopředu a strana, na kterou se má tisknout (hrubá
strana), musí být otočena směrem nahoru. Tiskárna částečně zasune médium dovnitř a
pozastaví se.

Poznámka

Do hlavního vstupního zásobníku (Zásobník 2) můžete vložit více průhledných fólií
najednou. Nevkládejte však více než 75 průhledných fólií najednou.

4. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

5. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače Mac karta Paper

Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte správný typ média.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

6. Vytiskněte dokument. Média v zadní části tiskárny odebírejte v průběhu tisku, aby

nedošlo k jejich slepení. Vytištěné stránky položte na rovný povrch.

CSWW

Tisk na fólie nebo štítky

55