HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

background image

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

Tiskárny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series umožňují tisk na hlavičkový papír a
předtištěné formuláře, které odolávají teplotě 205° C.

1. Před vložením média do prioritního vstupního zásobníku nastavte vymezovače média

na délku a šířku odpovídající médiu.

2. Vložte médium horní částí napřed a potiskovanou stranou otočenou nahoru. Tiskárna

částečně zasune médium dovnitř a pozastaví se.

3. Vytiskněte dokument.

Chcete-li tisknout s ručním podáváním, viz část

Ruční podávání

.

Poznámka

Chcete-li tisknout titulní stránku na hlavičkový papír a následně vytisknout vícestránkový
dokument, vložte hlavičkový papír do prioritního vstupního zásobníku na jeden list
(Zásobník 1) a vložte standardní papíry do hlavního vstupního zásobníku (Zásobník 2).
Tiskárna automaticky nejprve tiskne z prioritního vstupního zásobníku na jeden list.

56

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW