HP LaserJet 1320 Printer series - Ruční oboustranný tisk do horní výstupní přihrádky

background image

Ruční oboustranný tisk do horní výstupní přihrádky

Následující části obsahují pokyny pro různé operační systémy.

Windows

1. Zkontrolujte, zda jsou výstupní dvířka pro přímou dráhu média uzavřena.

2. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

3. Na kartě Nastavení zařízení vyberte možnost povolující ruční oboustranný tisk.

4. Na kartě Úpravy vyberte možnost Tisk na obě strany. Ujistěte se, že není zaškrtnuta

možnost Správné pořadí pro přímou dráhu papíru nebo Přímá dráha papíru.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

5. Vytiskněte dokument.

CSWW

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)

61

background image

6. Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

7. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů.

Poznámka

Hvězdička (*) na obrázku označuje roh stránky.

8. Vložte stoh zpět do vstupní přihrádky. Potisknutá strana musí být otočena nahoru

spodní hranou směrem k tiskárně.

9. Stisknutím tlačítka

P

OKRAČOVAT

na ovládacím panelu spusťte tisk druhé strany.

62

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Mac OS 9 (tiskárna HP LaserJet 1160)

Poznámka

Pro tiskárnu HP LaserJet 1160 není podporován oboustranný tisk v systému Mac OS X.

1. Zkontrolujte, zda jsou výstupní dvířka pro přímou dráhu média uzavřena.

2. Proveďte operaci File-Print, vyberte možnost Layout a vyberte možnost Print on Both

Sides.

3. Vytiskněte dokument.

4. Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

5. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů.

6. Vložte stoh zpět do vstupní přihrádky. Potisknutá strana musí být otočena nahoru

spodní hranou směrem k tiskárně.

7. Stisknutím tlačítka

P

OKRAČOVAT

na ovládacím panelu spusťte tisk druhé strany.

Mac OS 9 (tiskárna HP LaserJet 1320 series)

Poznámka

Pro tiskárnu HP LaserJet 1320 series není podporován oboustranný tisk v systému
Mac OS X.

1. Zkontrolujte, zda jsou výstupní dvířka pro přímou dráhu média uzavřena.

2. Pokud není v nastavení tiskárny zobrazena možnost Manual Duplex, proveďte

následující kroky:

a. Ověřte, že byla při instalaci v režimu Custom Install vybrána možnost hp Manual

Duplex&Booklet (Classic).

b. Proveďte operaci File-Print, vyberte možnost Plug-In Preferences a klepněte na

šipku doprava. Ikona šipky doprava se změní na šipku dolů a zobrazí se funkce hp
Manual Duplex&Booklet.

c. Vyberte možnost Print Time Filters, hp Manual Duplex&Booklet klepněte na

tlačítko Save Settings.

d. Vyberte možnost Manual Duplex a vyberte nastavení Print on Both Sides.

3. Vytiskněte dokument.

4. Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

5. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů.

6. Vložte stoh zpět do vstupní přihrádky. Potisknutá strana musí být otočena nahoru

spodní hranou směrem k tiskárně.

7. Stisknutím tlačítka

P

OKRAČOVAT

na ovládacím panelu spusťte tisk druhé strany.