HP LaserJet 1320 Printer series - Ruční oboustranný tisk pomocí přímé dráhy média

background image

Ruční oboustranný tisk pomocí přímé dráhy média

Následující části obsahují pokyny pro různé operační systémy.

CSWW

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)

63

background image

Windows

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

3. Na kartě Nastavení zařízení vyberte možnost povolující ruční oboustranný tisk.

4. Na kartě Úpravy vyberte možnost Tisk na obě strany. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto

Přímá dráha papíru.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

5. Vytiskněte dokument pomocí prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1)

Do zásobníku vkládejte listy po jednom.

64

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW

background image

6. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů. Otočte listy potisknutou stranou

dolů horním okrajem směrem k tiskárně.

7. Vkládejte stránky po jedné do prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

Začněte prvním vytištěným papírem. Vložte papíry potisknutou stranou dolů a horním
okrajem dopředu.

Mac OS 9 (tiskárna HP LaserJet 1160)

Poznámka

Pro tiskárnu HP LaserJet 1160 není podporován oboustranný tisk v systému Mac OS X.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Proveďte operaci File-Print, vyberte možnost Layout a vyberte možnost Print on Both

Sides.

3. Vyberte možnost Correct Order for Straight Paper Path.

4. Vytiskněte dokument pomocí prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1)

Do zásobníku vkládejte listy po jednom.

5. Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

6. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů. Otočte listy potisknutou stranou

dolů horním okrajem směrem k tiskárně.

7. Vkládejte stránky po jedné do prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

Začněte prvním vytištěným papírem.

CSWW

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)

65

background image

Mac OS 9 (tiskárna HP LaserJet 1320 series)

Poznámka

Pro tiskárnu HP LaserJet 1320 series není podporován oboustranný tisk v systému
Mac OS X.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Pokud není v nastavení tiskárny zobrazena možnost Manual Duplex, proveďte

následující kroky:

a. Ověřte, že byla při instalaci v režimu Custom Install vybrána možnost hp Manual

Duplex&Booklet (Classic).

b. Proveďte operaci File-Print, vyberte možnost Plug-In Preferences a klepněte na

šipku doprava. Ikona šipky doprava se změní na šipku dolů a zobrazí se funkce hp
Manual Duplex&Booklet.

c. Vyberte možnost Print Time Filters, hp Manual Duplex&Booklet klepněte na

tlačítko Save Settings.

d. Vyberte možnost Manual Duplex a vyberte nastavení Print on Both Sides.

e. Vyberte možnost Alternate output bin is open (straight through paper path).

3. Vytiskněte dokument pomocí prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1)

Do zásobníku vkládejte listy po jednom.

4. Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

5. Odeberte vytisknuté stránky a srovnejte stoh papírů. Otočte listy potisknutou stranou

dolů horním okrajem směrem k tiskárně.

6. Vkládejte stránky po jedné do prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

Začněte prvním vytištěným papírem.

66

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW