HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk na vlastní formát média a kartony

background image

Tisk na vlastní formát média a kartony

Tiskárny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series umožňují tisk na vlastní formát média
a kartony o rozměrech 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

Při tisku více listů použijte hlavní vstupní zásobník. Podporované formáty médií jsou
popsány v části

Hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2)

.

UPOZORNĚNÍ

Před vložením listů zkontrolujte, zda nejsou slepené.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Před vložením média do prioritního vstupního zásobníku (Zásobník 1) nastavte

vymezovače média na délku a šířku odpovídající médiu.

3. Vložte médium do prioritního vstupního zásobníku (Zásobník 1) krátkým okrajem

dopředu a potiskovanou stranou směrem nahoru. Tiskárna částečně zasune médium
dovnitř a pozastaví se.

4. V nastaveních tiskárny vyberte správný formát. (Softwarová nastavení mohou potlačit

vlastnosti tiskárny.)

5. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

6. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače Mac karta Paper

Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte možnost vlastního formátu. Zadejte
rozměry média vlastního formátu.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

CSWW

Tisk na vlastní formát média a kartony

57

background image

7. Vytiskněte dokument.

Chcete-li tisknout s ručním podáváním, viz část

Ruční podávání

.

58

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW