HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk obálky

background image

Tisk obálky

Používejte pouze obálky, které jsou doporučené pro laserové tiskárny. Viz

Technické údaje

médií tiskárny

, kde najdete další informace.

Poznámka

Obálky je nutné vkládat do prioritního vstupního zásobníku (Zásobník 1) po jedné.

1. Prohnutí obálek při tisku zabráníte otevřením výstupních dvířek pro přímou dráhu média.

2. Před vložením obálky do prioritního vstupního zásobníku (Zásobník 1) nastavte

vymezovače média na délku a šířku odpovídající obálce.

CSWW

Tisk obálky

53

background image

3. Umístěte obálku stranou určenou k tisku nahoru a horní hranou podél levého

vymezovače média. Vložte obálku do zásobníku. Tiskárna částečně zasune obálku
dovnitř a pozastaví se.

Poznámka

Pokud má obálka chlopeň, vkládá se do tiskárny hranou s chlopní dopředu.

4. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

5. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače Mac karta Paper

Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte jako typ média možnost Obálka.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

6. Vytiskněte dokument.

Chcete-li tisknout s ručním podáváním, viz část

Ruční podávání

.

54

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW