HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up)

background image

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up)

Lze zvolit počet stránek, který se má vytisknout na jeden list papíru. Pokud zvolíte tisk více
než jedné stránky na list, stránky jsou menší a jsou uspořádány na listu v pořadí, v jakém by
se jinak vytiskly.

1. V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému

Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2. Na kartě Úpravy (u některých ovladačů Mac na kartě Uspořádání) vyberte správný

počet stránek na jeden list.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

3. Rovněž je zde zaškrtávací políčko pro ohraničení stránek a rozevírací nabídka pro

určení pořadí stránek vytištěných na list.

CSWW

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up)

67