HP LaserJet 1320 Printer series - Tisk vodoznaků

background image

Tisk vodoznaků

Volbu vodoznaku lze použít k tisku textu „pod“ stávající dokument (na pozadí). Přes první
stránku nebo všechny stránky dokumentu lze například vytisknout diagonálně velká šedá
písmena Koncept nebo Důvěrné.

1. V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému

Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2. Na kartě Efekty (u některých ovladačů Mac na kartě Vodoznak a překrytí) vyberte

požadovaný vodoznak.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

CSWW

Tisk vodoznaků

69

background image

70

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW

background image

5