HP LaserJet 1320 Printer series - Význam nastavení kvality tisku

background image

Význam nastavení kvality tisku

Nastavení kvality tisku ovlivňuje sytost tisku na stránce a styl vytištěné grafiky. Nastavení
kvality tisku lze využít také k optimalizaci kvality tisku pro určité typy média. Viz

Optimalizace

kvality tisku u různých typů médií

, kde najdete další informace.

Ve vlastnostech tiskárny lze změnit nastavení tak, aby byl tisk přizpůsoben typu úlohy.
Používají se následující nastavení:

1200 dpi: (pouze tiskárna HP LaserJet 1320 series) Toto nastavení aktivuje technologii
ProRes 1200 poskytující jemné vykreslení s rozlišením 1200 x 1200 dpi.

1200 dpi - efektivní kvalita výstupu: Toto nastavení poskytuje efektivní kvalitu výstupu
1200 dpi s použitím technologie FastRes 1200.

600 dpi: Toto nastavení poskytuje výstup s rozlišením 600 x 600 dpi s využitím
technologie REt (Resolution Enhancement) pro vylepšený výstup textu.

Režim EconoMode (úspora toneru): Text se tiskne s použitím menšího množství
toneru. Toto nastavení je vhodné při tisku konceptů. Tuto možnost lze zapnout nezávisle
na ostatních nastaveních kvality tisku. Viz

Použití úsporného režimu EconoMode

, kde

najdete další informace.

1. Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP).

Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac na kartě

Paper Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte požadované nastavení kvality tisku.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů.
Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro
vlastnosti tiskárny (ovladač).

Poznámka

Chcete-li změnit nastavení kvality tisku pro všechny další tiskové úlohy, zobrazte vlastnosti
pomocí nabídky Start na hlavním panelu systému Windows. Chcete-li změnit nastavení
kvality tisku pouze pro aktuálně používanou softwarovou aplikaci, zobrazte vlastnosti pomocí
nabídky Nastavení tisku v aplikaci používané při tisku. Viz

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

, kde

najdete další informace.

42

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW