HP LaserJet 1320 Printer series - Vložení média do vstupních zásobníků

background image

Vložení média do vstupních zásobníků

V této části je popsán postup vložení médií do různých vstupních zásobníků.

UPOZORNĚNÍ

Při pokusu o tisk na médium, které je pokrčené, přeložené nebo nějakým způsobem
poškozené, může dojít k jeho uvíznutí. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete další

informace.