HP LaserJet 1320 Printer series - Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

background image

Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

Prioritní vstupní zásobník pojme jednu jeden list média o hmotnosti 163 g/m

2

nebo jednu

obálku, fólii nebo kartu. Vložte médium horní částí napřed a potiskovanou stranou nahoru.
Před vložením média vždy nastavte boční vymezovače média, abyste předešli uvíznutí nebo
šikmému podání papíru.

Poznámka

Při vložení média do prioritního vstupního zásobníku na jeden list tiskárna částečně zasune
médium dovnitř a čeká na stisknutí tlačítka

P

OKRAČOVAT

(bliká kontrolka). Před vložením

dalšího listu média je nutné počkat na zastavení tiskárny. Není možné vkládat více listů
najednou.