HP LaserJet 1320 Printer series - Zrušení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Tiskovou úlohu lze zrušit v softwarové aplikaci nebo v tiskové frontě.

Chcete-li zastavit tiskárnu ihned, vyjměte z ní zbývající papír. Jakmile se tiskárna zastaví,
použijte jednu z následujících možností.

Ovládací panel tiskárny: Chcete-li zrušit tisk, stiskněte a uvolněte tlačítko

Z

RUŠIT

na

ovládacím panelu tiskárny.

Softwarová aplikace: Obvykle se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které
umožňuje zrušit tiskovou úlohu.

Tisková fronta systému Windows: Pokud tisk čeká v tiskové frontě (v paměti počítače)
nebo zařazovací službě pro tisk, odstraňte úlohu v tomto místě. V systému Windows 98,
Me, 2000 a XP otevřete okno Tiskárny klepnutím na tlačítko Start, Nastavení a
Tiskárny. Poklepáním na ikonu HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 otevřete
okno, vyberte požadovanou tiskovou úlohu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Tisková fronta na ploše (Mac OS): V systému Mac OS 9 poklepejte na ikonu tiskárny v
aplikaci Finder a otevřete frontu tiskárny, zvýrazněte tiskovou úlohu a klepněte na
tlačítko Trash. V systému Mac OS X otevřete program Print Center (nebo Printer
Setup Utility
v systému v10.3), poklepejte na název tiskárny, vyberte tiskovou úlohu a
klepněte na tlačítko Delete.

Panel nástrojů HP: Otevřete panel nástrojů HP, vyhledejte stránku Stav zařízení a
klepněte na tlačítko Zrušit úlohu. Viz

Použití panelu nástrojů hp

, kde najdete další

informace.

Implementovaný server WWW: Otevřete stránku implementovaného serveru WWW
zařízení a klepněte na tlačítko Zrušit úlohu. Viz

Použití implementovaného serveru

WWW

, kde najdete další informace.

Jestliže indikátor stavu po stornování tisku na ovládacím panelu neustále bliká, počítač stále
odesílá tiskovou úlohu do tiskárny. Buď odstraňte tiskovou úlohu z tiskové fronty, nebo
vyčkejte, až počítač ukončí odesílání dat. Tiskárna se vrátí do stavu Připraveno.

CSWW

Zrušení tiskové úlohy

41