HP LaserJet 1320 Printer series - Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

background image

Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

Prioritní vstupní zásobník na jeden list slouží pro vkládání jednoho listu papíru, obálky,
pohlednice, štítku nebo průhledné fólie. Prioritní vstupní zásobník lze použít také pro tisk
první stránky na jiné médium než zbytek dokumentu.

Vymezovače média zajišťují, aby bylo médium správně podáno do tiskárny a aby tisk nebyl
nakřivo (vzhledem k médiu). Při vkládání média upravte vymezovače média tak, aby
odpovídaly šířce použitého média.

Poznámka

Před tiskem z hlavního vstupního zásobníku tiskárna automaticky tiskne nejprve z prioritního
vstupního zásobníku na jeden list.

Další informace o typech médií:

Výběr papíru a jiných médií

.