HP LaserJet 1320 Printer series - Ovládací panel tiskárny

background image

Ovládací panel tiskárny

Ovládací panel tiskárny se skládá ze čtyř indikátorů a dvou tlačítek. Tiskárna HP LaserJet
1320nw obsahuje další indikátor v horní části ovládacího panelu. Tyto indikátory svítí nebo
blikají v určitých intervalech, které identifikují stav tiskárny.

1

Indikátor bezdrátového připojení (pouze tiskárna HP LaserJet 1320nw). Pokud indikátor
bezdrátového připojení trvale svítí, bylo navázáno bezdrátového připojení. Pokud indikátor
bezdrátového připojení zhasne, je bezdrátové spojení vypnuto. Pokud indikátor bezdrátového
připojení bliká, tiskárna se pokouší navázat bezdrátové připojení.

2

Indikátor toneru. Pokud dochází toner, indikátor toneru trvale svítí. Vyjmete-li tiskovou kazetu z
tiskárny, indikátor toneru bliká.

3

Indikátor Pozor. Označuje prázdný vstupní zásobník tiskárny, otevřená dvířka tiskové kazety,
chybějící tiskovou kazetu a jiné chyby. Viz

Stránky s informacemi o tiskárně

, kde najdete další

informace.

4

Indikátor Připraveno. Tiskárna je připravena k tisku.

5

Tlačítko a indikátor

P

OKRAČOVAT

Chcete-li vytisknout zkušební stránku nebo pokračovat v tisku

v režimu ručního podávání, stiskněte a uvolněte tlačítko

P

OKRAČOVAT

Chcete-li vytisknout

konfigurační stránku, přidržte tlačítko

P

OKRAČOVAT

po dobu 5 sekund.

6

Tlačítko

Z

RUŠIT

Chcete-li zrušit aktuální tiskovou úlohu, stiskněte tlačítko

Z

RUŠIT

.

Poznámka

Popis sekvencí indikátorů:

Sekvence indikátorů

.

6

Kapitola 1 Základy tiskárny

CSWW