HP LaserJet 1320 Printer series - Přístup k tiskové kazetě

background image

Přístup k tiskové kazetě

Dvířka tiskové kazety jsou umístěna na přední straně tiskárny. Dvířka tiskové kazety
umožňují přístup k tiskové kazetě. Dále slouží k odstranění uvíznutého papíru a čištění
tiskárny. Chcete-li otevřít dvířka tiskové kazety, uchopte je uprostřed a přitáhněte dvířka
směrem k sobě.

10

Kapitola 1 Základy tiskárny

CSWW