HP LaserJet 1320 Printer series - Kde hledat další informace

background image

Kde hledat další informace

Uživatelská příručka na CD. Podrobné informace o používání a odstraňování závad
tiskárny. Jsou obsaženy na disku CD-ROM dodaném spolu s tiskárnou.

Elektronická nápověda. Informace o možnostech tiskárny, které jsou dostupné v
ovladačích tiskárny. Chcete-li zobrazit soubor nápovědy, otevřete elektronickou
nápovědu v tiskovém ovladači.

Uživatelská příručka HTML (elektronická). Podrobné informace o používání a
odstraňování závad tiskárny. Je dostupná na stránkách

http://www.hp.com/support/

lj1160/

a

http://www.hp.com/support/lj1320/

. Po připojení vyberte možnost Manuals

(Příručky).

2

Kapitola 1 Základy tiskárny

CSWW