HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskárna HP LaserJet 1160

background image

Tiskárna HP LaserJet 1160

V následujících částech je popsán postup spuštění softwaru Macintosh pro tiskárnu
HP LaserJet 1160.

Otevření ovladače tiskárny (Mac OS 9.1 a novější)

1. V nabídce Pomůcky vyberte Připojení.

2. V levé horní části dialogového okna Chooser (Připojení) klepněte na položku

HP LaserJet.

3. Podle způsobu propojení počítače a tiskárny použijte jednu z následujících možností:

TCP/IP: V dialogovém okně vyberte možnost yes (ano), chcete-li vyhledávat síťové
tiskárny TCP/IP.

USB: Přejděte na krok 4.

4. V pravé části dialogového okna Chooser (Připojení) klepněte na položku

HP LaserJet 1160 printer.

5. Uzavřete pomůcku Připojení.

Otevření ovladače tiskárny (Mac OS X v10.1 a novější)

1. Měl by se automaticky spustit program Print Center (Tiskové centrum). Pokud se tento

program nespustí, postupujte takto:

a. Poklepejte na ikonu pevného disku na ploše.

b. Otevřete složku Applications (Aplikace) a poté složku Utilities (Pomůcky).

c. Poklepejte na položku Print Center nebo Printer Setup Utility v závislosti na

operačním systému.

2. Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Seznam přidání tiskárny.

3. Podle způsobu propojení počítače a tiskárny vyberte z horní nabídky jednu

z následujících možností:

USB

TCP/IP: Pro připojení tiskárny TCP/IP v systému OS X v10.1 vyberte položku hp ip
printing
.

Pro systémy OS X v10.2 a novější vyberte položku Rendezvous.

4. Vyberte název tiskárny v seznamu tiskáren.

5. Klepněte na tlačítko Přidat.

CSWW

Software pro počítače Macintosh

17