HP LaserJet 1320 Printer series - Ovladače tiskárny

background image

Ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny je software zajišťující přístup k funkcím tiskárny a umožňující komunikaci
mezi počítačem a tiskárnou. Podle způsobu použití tiskárny vyberte ovladač tiskárny.

Ovladač tiskárny PCL 5e použijte tehdy, když potřebujete, aby tisk vypadal stejně jako
výsledky ze starších tiskáren HP LaserJet. Určité funkce nejsou v tomto ovladači
tiskárny k dispozici. (Ovladač PCL 5e dodávaný s touto tiskárnou nepoužívejte pro starší
tiskárny.)

Ovladač tiskárny PCL 6 umožňuje využití všech funkcí tiskárny (pouze tiskárna
HP LaserJet 1320 series). Pokud není nutná úplná zpětná kompatibilita s předchozími
ovladači PCL nebo staršími tiskárnami, doporučujeme ovladač PCL 6.

K zajištění kompatibility s požadavky jazyka PostScript použijte ovladač postskriptové
tiskárny (pouze tiskárna HP LaserJet 1320 series). Určité funkce nejsou v tomto
ovladači tiskárny k dispozici.

V závislosti na vybraném ovladači se tiskárna automaticky přepne mezi jazyky tiskárny PS a
PCL.