HP LaserJet 1320 Printer series - Panel nástrojů hp

background image

Panel nástrojů hp

Panel nástrojů HP lze zobrazit pouze tehdy, když je tiskárna připojena přímo k počítači nebo
síti. Panel nástrojů HP lze použít pouze tehdy, když provedete úplnou instalaci softwaru.

Panel nástrojů HP je aplikace WWW, kterou lze použít k řešení následujících úkolů:

Kontrola stavu tiskárny.

Konfigurace nastavení tiskárny.

Zobrazení informací o odstraňování potíží.

Zobrazení elektronické dokumentace.

Viz

Použití panelu nástrojů hp

, kde najdete další informace.

CSWW

Software pro Windows

15