HP LaserJet 1320 Printer series - Instalace softwaru tiskárny

background image

Instalace softwaru tiskárny

V následujících částech je popsán postup instalace pro různé operační systémy.

Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT 4.0

K instalaci softwaru tiskárny pro systém Windows NT 4.0 musíte použít Průvodce přidáním
tiskárny.

1. Klepněte na tlačítko Start a potom ukažte na Nastavení.

2. Klepněte na tlačítko Tiskárny.

3. Poklepejte na tlačítko Přidat tiskárnu.

CSWW

Software tiskárny

11

background image

4. Vyberte port, ke kterému je tiskárna připojena, a klepněte na Další.

5. Klepněte na tlačítko Z diskety. Klepněte na Prohledávat.

6. Na disku CD-ROM následujícím způsobem najděte na ovladač, který chcete nainstalovat:

a. Ve výpisu adresáře vyberte jazyk a poklepejte na něj.

b. Ve výpisu adresáře vyberte ovladače a poklepejte na ně.

c. Ve výpisu adresáře vyberte operační systém a poklepejte na něj.

d. Ve výpisu adresáře vyberte ovladač a poklepejte na něj.

e. Klepnutím na OK vyberte soubor INF.

f.

Klepněte na tiskárnu HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320 series a klepnutím
na tlačítko OK spusťte instalaci.

7. Postupujte podle návodu obrazovce a dokončete instalaci.

Instalace softwaru tiskárny v systémech Windows XP (64 bitů) a
Windows Server 2003

Pokyny k instalaci ovladače tiskárny najdete v dokumentaci operačního systému.

Instalace softwaru tiskárny pro všechny ostatní operační systémy

Do jednotky CD-ROM vložte disk CD dodaný s tiskárnou. Postupujte podle pokynů pro
instalaci na obrazovce
.

Poznámka

Pokud se úvodní obrazovka nezobrazí, klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu
systému Windows, klepněte na Spustit, napište

Z:\setup

(kde

Z

je písmeno vaší jednotky

CD-ROM) a klepněte na OK.