HP LaserJet 1320 Printer series - Nápověda okna Vlastnosti tiskárny

background image

Nápověda okna Vlastnosti tiskárny

Nápověda okna Vlastnosti tiskárny (ovladač) obsahuje konkrétní informace o funkcích v
okně Vlastnosti tiskárny. Tato nápověda vás provede postupem změny výchozích nastavení
tiskárny. Pro některé ovladače poskytuje elektronická nápověda pokyny k použití kontextové
nápovědy. Kontextová nápověda popisuje možnosti funkce ovladače, kterou právě používáte.

CSWW

Software tiskárny

13

background image

Přístup k nápovědě okna Vlastnosti tiskárny

1. V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor a potom klepněte na položku Tisk.

2. Klepněte na nabídku Soubor a poté na tlačítko Nápověda.

14

Kapitola 1 Základy tiskárny

CSWW