HP LaserJet 1320 Printer series - Priority nastavení tisku

background image

Priority nastavení tisku

Nastavení tisku pro tuto tiskárnu lze změnit třemi způsoby: v softwarové aplikaci, v ovladači
tiskárny a v panelu nástrojů HP. U tiskárny HP LaserJet 1320 series můžete změnit
nastavení tisku také pomocí implementovaného serveru WWW. Změny provedené
v nastavení tisku mají následující hierarchii podle toho, kde byly provedeny:

Změny provedené v softwarové aplikaci potlačí nastavení změněná na všech ostatních
místech. V rámci softwarové aplikace změny provedené v dialogovém okně Vzhled
stránky potlačí změny provedené v dialogovém okně Tisk.

Změny provedené v ovladači tiskárny (dialogové okno Vlastnosti tiskárny) potlačí
nastavení v panelu nástrojů HP. Změny provedené v ovladači tiskárny nepotlačí
nastavení v softwarové aplikaci.

Změny provedené v panelu nástrojů HP a implementovaném serveru WWW mají
nejnižší prioritu.

Pokud lze určité nastavení tisku změnit více než jedním výše uvedeným způsobem, použijte
způsob, který má nejvyšší prioritu.