HP LaserJet 1320 Printer series - Technické údaje médií tiskárny

background image

Technické údaje médií tiskárny

Tiskárny HP LaserJet poskytují prvotřídní kvalitu tisku. Tiskárna akceptuje různá tisková
média, jako jsou samostatné listy papíru (včetně recyklovaného papíru), obálky, štítky, fólie,
velínový papír a papír vlastního formátu. Vlastnosti jako hmotnost, hrubost a obsah vlhkosti
jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon tiskárny a výstupní kvalitu.

Tiskárna může používat širokou škálu papírů a dalších tiskových médií podle pokynů
obsažených v této uživatelské příručce. Média, která neodpovídají těmto pokynům, mohou
způsobit následující problémy:

nízká kvalita tisku

častější uvíznutí papíru

předčasné opotřebení tiskárny vyžadující opravu.

Nejlepších výsledků dosáhnete výhradním používáním značkového papíru a značkových
médií společnosti HP. Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání jiných
značek. Protože se nejedná o výrobky společnosti HP, nemůže společnost HP ovlivnit nebo
kontrolovat jejich kvalitu.

Může se stát, že média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto
nebudou přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace,
nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti nebo jiné proměnné, na něž nemá společnost Hewlett-
Packard vliv.

Před nákupem většího množství média zkontrolujte, zda vyhovují všem zásadám uvedeným
v této příručce a v příručce HP LaserJet printer family media guide (Příručka tiskáren řady
HP LaserJet). Tyto pokyny jsou k dispozici ke stažení na adrese

http://www.hp.com/support/

ljpaperguide/

. Další informace o objednání materiálů najdete v části

Objednávání

spotřebního materiálu a příslušenství

. Před nákupem většího množství médium vždy

vyzkoušejte.

UPOZORNĚNÍ

Budou-li použita média, která nevyhovují technickým požadavkům zařízení Hewlett-Packard,
může dojít k problémům tiskárny, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu
neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.