HP LaserJet 1320 Printer series - Omezená záruka na životnost tiskové kazety

background image

Omezená záruka na životnost tiskové kazety

Poznámka

Na tiskové kazety dodané s tiskárnou se vztahuje následující záruka.

Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a zpracování. Tato záruka se
nevztahuje na produkty, které (a) byly jakkoli doplňovány, upravovány, přepracovány nebo
poškozeny, (b) vykazují problémy vyplývající z nesprávného použití, nesprávného
skladování nebo provozování v prostředí nevyhovujícím specifikaci nebo (c) vykazují
známky běžného opotřebení. Za účelem získání záručních služeb doručte produkt do
prodejny, kde jste jej zakoupili (přiložte písemný popis problému a ukázku tisku) nebo
kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HP. Společnost Hewlett-Packard podle
vlastního uvážení buď vymění výrobky, u kterých se prokáže vada, nebo vrátí částku, za
kterou byl výrobek zakoupen. AŽ DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI
ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ
DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO
IMPLIKOVANÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. AŽ
DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP NEBO
JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU ZODPOVÍDAT ZA JAKOUKOLI
JINOU PŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU ŠKODU (VČETNĚ
UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, Z
DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO
PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ
PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO
DOVOLUJE ZÁKON; A POUZE JE DOPLŇUJÍ.

150

Dodatek C Záruka a licence

CSWW

background image

D