HP LaserJet 1320 Printer series - Lige udskriftsgang

background image

Lige udskriftsgang

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne papirstop i den lige udskriftsgang:

FORSIGTIG!

Undgå at bruge skarpe genstande som f.eks. pincetter eller nåletrådere til at fjerne
papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.

1. Åbn dækslet til den lige udskriftsgang.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

115

background image

2. Drej de grønne trykudløserhåndtag nedad.

3. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

Bemærk!

Hvis du ikke kan få fat i mediet med hænderne, skal du benytte fremgangsmåden i

Printerpatronområde

.

4. Luk dækslet til den lige udskriftsgang.

Bemærk!

Trykudløserhåndtagene fastlåses automatisk, når du lukker dækslet til den lige udskriftsgang.

116

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW