HP LaserJet 1320 Printer series - Papirbakker

background image

Papirbakker

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne papirstop i papirbakkerne:

FORSIGTIG!

Undgå at bruge skarpe genstande som f.eks. pincetter eller nåletrådere til at fjerne
papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.

1. Åbn dækslet til den lige udskriftsgang.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

111

background image

2. Drej de grønne trykudløserhåndtag nedad.

3. Åbn dækslet til enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1).

4. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

112

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

5. Luk dækslet til enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1).

6. Åbn hovedpapirbakken (Bakke 2).

7. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

113

background image

8. Hvis mediet ikke er synligt, skal du åbne dækslet til printerpatronen, fjerne

printerpatronen og dreje det øverste mediestyr. Træk forsigtigt mediet op og ud af
printeren.

9. Luk hovedpapirbakken (Bakke 2).