HP LaserJet 1320 Printer series - Printerpatronområde

background image

Printerpatronområde

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne papirstop i printerpatronområdet:

FORSIGTIG!

Undgå at bruge skarpe genstande som f.eks. pincetter eller nåletrådere til at fjerne
papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.

1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud.

FORSIGTIG!

Hvis du vil forhindre, at printerpatronen bliver beskadiget, skal du begrænse dens
udsættelse for direkte lys.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

109

background image

2. Åbn dækslet til den lige udskriftsgang.

3. Drej de grønne trykudløserhåndtag nedad.

4. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

110

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

5. Sæt printerpatronen i igen, og luk dækslet til printerpatronen.