HP LaserJet 1320 Printer series - Udskriftsgang til automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning)

background image

Udskriftsgang til automatisk tosidet udskrivning
(dupleksudskrivning)

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne papirstop i udskriftsgangen til automatisk
tosidet udskrivning:

FORSIGTIG!

Undgå at bruge skarpe genstande som f.eks. pincetter eller nåletrådere til at fjerne
papirstop. Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.

1. Åbn dækslet til den lige udskriftsgang.

2. Drej de grønne trykudløserhåndtag nedad.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

117

background image

3. Fjern hovedpapirbakken (Bakke 2).

4. På printerens forside finder du de grønne håndtag på dækslet til udskriftsgangen til

automatisk tosidet udskrivning. Skub dem nedad.

5. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

118

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

6. Luk det forreste dæksel til udskriftsgangen til automatisk tosidet udskrivning.

7. Sæt hovedpapirbakken på plads (Bakke 2).

8. Åbn dækslet til udskriftsgangen til automatisk tosidet udskrivning, som er placeret bag

på printeren.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

119

background image

9. Tag med begge hænder fat i den side af mediet, der er mest synlig (dette omfatter

midten), og træk det forsigtigt ud af printeren.

10. Luk det forreste dæksel til udskriftsgangen til automatisk tosidet udskrivning.

120

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW