HP LaserJet 1320 Printer series - Almindelige problemer i Macintosh

background image

Almindelige problemer i Macintosh

Vælg det punkt, der bedst beskriver problemet:

Problemer i Vælger

Udskrivningsfejl

USB-problemer

OS X-problemer

Problemer i Vælger

Symptom

Mulig årsag

Løsning

LaserWriter-ikonet vises ikke i
Vælger.

(HP LaserJet 1320 series-
printer)

Softwaren er ikke installeret
korrekt.

LaserWriter 8-driveren burde
findes som en del af Mac OS.
Kontroller, at LaserWriter-
driveren findes i mappen
Udvidelser i systemmappen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal
du installere LaserWriter-
driveren fra Mac OS-cd'en.

Ikonet for HP LaserJet-
printerdriveren vises ikke i
Vælger.

(HP LaserJet 1160-printer)

Softwaren er ikke installeret
korrekt.

Geninstaller softwaren.

Printernavnet vises ikke på
listen over printere.

Kontroller, at kablerne er
tilsluttet korrekt, at printeren er
tændt, og at Klar-indikatoren
lyser.

Kontroller, at printerdriveren er
installeret.

Kontroller, at den rette
printerdriver er valgt i Vælger.

Brug HP LaserJet-driveren til
HP LaserJet 1160-printeren.

Brug LaserWriter 8-driveren til
HP LaserJet 1320 series-
printeren.

Printerdriveren konfigurerer
ikke automatisk den valgte
printer, selvom du har klikket
på Automatisk i Vælger.

(HP LaserJet 1320 series-
printer)

Geninstaller printersoftwaren.

Vælg en anden PPD.

DAWW

Almindelige problemer i Macintosh

93

background image

Udskrivningsfejl

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Computeren kan ikke bruges,
mens printeren udskriver.

Udskrift i baggrund er ikke valgt. LaserWriter 8.3

Aktiver Udskrift i baggrund i
Vælger. Statusmeddelelser
omdirigeres nu til
udskrivningsstyringen for at
give mulighed for at fortsætte
med at arbejde, mens
computeren behandler data,
der skal sendes til printeren.

LaserWriter 8.4 og nyere
versioner

Aktiver Udskrift i baggrund ved
at vælge Arkiv, Udskriv
skrivebord og Udskrift i
baggrund.

En EPS-fil (Encapsulated
PostScript) udskrives ikke med
de korrekte fonte.

Dette problem opstår i nogle
programmer.

Prøv at indlæse de fonte, der
findes i EPS-filen, til printeren,
før du udskriver.

Send filen i ASCII-format i
stedet for binær kode.

Dokumentet udskrives ikke
med New York-, Geneva- eller
Monaco-fonte.

Vælg Valg i dialogboksen
Sidelayout for at fravælge
erstattede fonte.

USB-problemer

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Der kunne ikke udskrives fra et
USB-kort fra tredjepart.

Denne fejl opstår, når
softwaren til USB-printere ikke
er installeret.

Når du installerer et USB-kort
fra en tredjepart, skal du
muligvis bruge Apples USB
Adapter Card Support-
software. Den nyeste version af
denne software findes på
Apples websted.

94

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

Symptom

Mulig årsag

Løsning

En USB-tilsluttet HP LaserJet-
printer vises ikke i Vælger.

Dette problem skyldes enten
en software- eller
hardwarekomponent.

Fejlfinding i forbindelse med
software

Kontroller, at din
Macintosh understøtter
USB.

Kontroller, at din
Macintosh har Mac OS 8.6
eller nyere.

Fejlfinding i forbindelse med
hardware

Kontroller, at printeren er
tændt.

Kontroller, at USB-kablet
er tilsluttet korrekt.

Kontroller, at du anvender
det rette USB-kabel til høj
hastighed.

Kontroller, at der ikke er
for mange USB-enheder,
der trækker strøm fra
kæden. Frakobl alle
enheder fra kæden, og
tilslut kablet direkte til USB-
porten på
værtscomputeren.

Kontroller, om der er mere
end to USB-hubs i en
række på kæden, der er
uden strøm. Frakobl alle
enheder fra kæden, og
tilslut kablet direkte til USB-
porten på
værtscomputeren.

Bemærk!

iMac-tastaturet er en USB-hub
uden strøm.

LaserWriter-driveren viser
ingen USB-enheder i Vælger.

Brug hjælpeprogrammet Apple
Desktop til at konfigurere
HP LaserJet 1320 series-
printeren.

USB-problemer (fortsat)

DAWW

Almindelige problemer i Macintosh

95

background image

OS X-problemer

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Der vises ingen
printerfunktioner.

Der er valgt en forkert PPD til
printeren.

Kontroller, hvilken PPD der er
valgt, på følgende måde:

Klik på Oversigt i dialogboksen
Udskriv. Kontroller, at
indstillingen "PPD for:" er
korrekt.

Hvis PPD-indstillingen er
forkert, skal du slette printeren i
Printercentral og tilføje den
igen. Det kan være nødvendigt
at vælge PPD'en manuelt.

Hvis du anvender OS X v10.2,
bruger printeren ikke
"Rendezvous" (mDNS)

Det kan være nødvendigt at
opgradere HP Jetdirect-kortet
til en version, der understøtter
Rendezvous.

Bakke 2 vises ikke som
installeret udstyr, selvom den
er installeret på printeren.

(kun HP LaserJet 1320 series-
printer)

Muligheden for manuelt at
vælge installerbart udstyr
understøttes kun i
Mac OS X v10.2 eller nyere.

96

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW